ठाकुर्ली शाखा अधिक सोयी-सुविधांनी सुसज्ज वातानुकुलीत वास्तुत मा. उपाध्यक्षा कुलकर्णी मॅडम, मा. संचालक कुंदेन साो, पालक अधिकारी सौ. नानिवडेकर यांच्या उपस्थितीत स्थलांतरीत झाली.

    
|
ठाकुर्ली शाखा अधिक सोयी-सुविधांनी सुसज्ज वातानुकुलीत वास्तुत मा. उपाध्यक्षा कुलकर्णी मॅडम, मा. संचालक कुंदेन साो, पालक अधिकारी सौ. नानिवडेकर यांच्या उपस्थितीत स्थलांतरीत झाली.
Thakurli Branch Shifting
Thakurli Branch Shifting
Thakurli Branch Shifting
Thakurli Branch Shifting
Thakurli Branch Shifting
Thakurli Branch Shifting
Thakurli Branch Shifting