First Prize In Sahakar Bharati Competition

DNS Bank    07-Mar-2018


 

सहकार भारती व सहकार सुगंध आयोजित अहवाल स्पर्धेत मा. सहकार मंत्री, नामदार सुभाषबापु देशमुख यांच्याहस्ते प्रथम पारितोषिक स्वीकारताना मा संचालक सर्वश्री पाटील साहेब, आरोलकर साहेब व मा. संचालिका सौ. पेंढरकर मॅडम.